STRATEGA TILBYDER RÅDGIVNINGSFORLØB, SOM TILPASSES JERES BEHOV

VIRKSOMHEDS- ANALYSE OG VISION

En analyse, der munder ud i en forretningsplan, som synliggør hvad din virksomhed laver, hvilke behov den dækker, hvor virksomheden er på vej hen og hvilke initiativer der skal tages. Efter samtale og analyse får du en række anbefalinger, både på taktisk og strategisk niveau. En plan som synliggør Virksomhe-dens retning og mål for både medarbejdere og ledelse.

 

 Læs mere

LEDER- OG FIRMASPARRING

Ledersparring er én-til-én sparring. Vi sparrer med dig om dag-til-dag problemer, projekter og strategiske spørgsmål. Du forpligter dig ikke til noget. Du betaler kun for den hjælp du har brug for. Firmasparring er et samarbejde, hvor ledelsen med jævne mellemrum – eller efter behov – gør brug af Strategas rådgivere. Vi arbejder direkte med ledelsen, og behandler spørgsmål i takt med at de opstår.

Læs mere

BESTYRELSES-ARBEJDE

Vi deltager i bestyrelsens arbejde som professionelle bidragsydere til arbejdet med virksomhedens langsigtede mål. Husk på, at fremgangsrige virksomheder inddrager eksterne rådgivere – også i deres bestyrelse – for altid at have et objektivt kig på virksomheden.

FOREDRAG OG KURSER

Stratega tilbyder og udvikler kurser og foredrag som er tilpasset dine og din virksomheds behov. Fortæl os hvad du har behov for. Vi mener, at antallet af deltagere på de enkelte kurser ikke må være for stort, ellers falder udbyttet for deltagerne markant. På byggeområdet tilbyder vi således virksomhedstilpassede kurser og foredrag om AB18 systemet.

 

Læs mere

FORENINGER

Ser man på organisations-
verdenen med et kritisk blik er det tydeligt, at mange foreninger med tiden får en tendens til at vende sig indad, dvs. væk fra deres oprindelige formål, medlemmerne. Dette sker umærkeligt, men en dag standser man op og må konstatere, at medlemmerne er væk, i hvert fald mentalt. Et meget brugt begreb er disruption og vi mener faktisk, at der er noget om snakken.  

Læs mere

Uanset hvordan vi samarbejder, så yder vi naturligvis 100% fortrolighed!