AB18 i Praksis!!

OBS. DET NYE SÆT STANDARDKONTRAKTER FOR BYGGERIET – altså AB18 mm – er ikke noget man bør tage let på. Reglerne er ganske detaillerede og og en fornuftig brug af reglerne kræver at man har forstået baggrunden for og formålet med reglerne.

Kursus i praktisk byggejura – i din virksomhed

– Den nye byggejuriske dagligdag

Byggeriet har fået et nyt – og væsentligt udvidet regelsæt – AB 18 systemet.

Så du har utvivlsomt behov for et effektivt kursus!

Stratega I/S tilbyder helt personlige kurser samt kurser for små grupper. Maks. 5 deltagere.

Hvorfor nu det? Fordi jo større hold jo mindre udbytte for deltagerne. Derfor siger vi maks. 5.

Strategas kurser er baseret på dialog og diskussion, altså på, at du /I tænker med.

Vi mener, at 2 x 3 effektive timer – normalt – er passende.

Vi forudsætter, at du/I forbereder jer ca. 1 time før hvert modul.

Indhold: AB92, AB18 Forenklet, AB18, ABT18, ABR18, AB -appendikserne, ABforbruger og kontrakter og forbehold.

Prisen:  2 x 3 x 1.200 kr. plus kørsel og materialer.

Deltagerantal: mellem 1 og 5. I  bestemmer.

Sted: hos jer.

Foredrag om AB18 systemet

Vi kan også skræddersy et foredrag om entrepriseret for jer. Det kan for eksempel være et foredrag på 3 ellr 4 timer plus diskussion. Så får I et overblik over og et indblik i entrepriserettens grundprincipper samt en god diskussion af de problemer som I møder i dagligdagen.

Omfang, tid og sted bestemmer I. Tre timer er dog minimum.

Pris: timetal x 1.200 kr. plus kørsel og materialer.

 

I er selvsagt altid velkomne til at kontakte os for en nærmere drøftelse og planlægning af både kursus og foredrag.