Ideoplæg til Foreningen SMV – Rådgiverne

1. Baggrunden:

Markedet for rådgivning af virksomheder er i stærk vækst. Mange virksomheder, der før finanskrisen selv havde kompetencerne in house, prøver nu at koncentrere sig om deres kerneområder og bruger eksterne konsulenter til at løse konkrete opgaver indenfor eksempelvis procesoptimering, ledelse og kommunikation. Ifølge Danmarks Statistik er antallet af de såkaldte virksomhedskonsulenter nu ca. 25.000 og de omsætter samlet for omkring 18 milliarder kroner. Juridisk bistand, it-rådgivning og revision er ikke omfattet af dette beløb.

Den samlede rådgiverbranche, inklusive advokater, revisorer, it-rådgivning samt markeds-analysefirmaer omsatte i 2014 for 184 milliarder kroner, heraf 36% til det offentlige marked, og beskæftigede ca. 140.000 personer.

Virksomhedskonsulenterne løser en bred vifte af opgaver indenfor kommunikation, strategisk virksomhedsrådgivning, finansiering, markedsføring, human ressource, driftsledelse, uddannelse, procesoptimering og projektstyring.

Fokus for dette oplæg ligger på virksomhedskonsulenter, særligt i forhold til små og mellemstore virksomheder, som i høj grad, om end ofte u-erkendt, kan have nytte af ekstern sparring og rådgivning.

Regeringen har netop modtaget en omfattende rapport fra det såkaldte forenklingsudvalg som i juni 2017 blev sat til at udtænke en” sammenhængende ambitiøs model for et mere fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmesystem”.

En af udvalgets 26 anbefalinger er, at offentligt finansierede erhvervsfremmeindsatser i størst muligt omfang skal overlades til private aktører.

Det bør ifølge udvalget blive 5 nye erhvervshuse som, med lokalt forankrede bestyrelser, bl.a. skal varetage opgaven at henvise til private aktører.

2. Branchens organisering:

a. En del af rådgiverbranchen, ca. 700 virksomheder, herunder bl.a. arkitekter, rådgivende ingeniører og advokatfirmaer, er organiseret i DI. DI benytter sig af de følgende 2 hjemmesider:

Managementrådgiverne (mr.di.dk)

DI Rådgiverne (raadgiverne.di.dk)

Listen over DI organiserede typer rådgivningsfirmaer ser således ud:

– Rådgivende ingeniører
– Arkitekter
– Managementkonsulenter
– Advokater
– Kommunikation & PR
– Revisorer
– IT-rådgivning
– Teknologisk rådgivning
– Markedsanalyse
– Design
– Anden forretningsservice, herunder IPR rådgivning

b. Et mindre antal rådgivningsfirmaer er organiseret under ”De Selvstændige”/ SMVdanmark, men der findes et ganske stort antal – især mindre – rådgivnings-virksomheder som ikke har noget organisatorisk tilhørsforhold.

3. Det er utvivlsomt, at store virksomheder i rådgiverbranchen har behov for anden organisationsmæssig repræsentation og service end de mindre rådgivere.

Forslaget er derfor at der etableres en forening for virksomhedsrådgivere, ”SMV-Rådgiverne”, der skal have særlig fokus på rådgivning af virksomheder indenfor SMV danmark – Det tidligere Håndværksråds medlemskreds. Efter etableringen bør en sådan organisation være forankret i SMVdanmark.

Formålet er at sikre rådets medlemskreds relevant og kvalificeret rådgivning på et fornuftigt etisk grundlag, at støtte og inspirere de mange mindre rådgivningsfirmaer i deres arbejde samt at styrke kvaliteten af den rådgivning, der ydes.

4. Arbejdsområder:

Satsningsområder for ”SMV-Rådgiverne” bør bl.a. være:

– politisk interessevaretagelse, aktuelt i forbindelse med den forestående omkalfatring af erhvervsfremmesystemet
– profilering og markedsføring af smv-rådgivere
– nyhedsformidling
– erfa / politikformuleringsmøder
– offentlige udbud – den nye udbudslov
– relevant efteruddannelse indenfor jura, management, procesoptimering og økonomi
– netværk
– samarbejde / konsortier
– garantiordning og kollektiv forsikring
– samarbejde og etablering af kontorfælleskaber

5. Handlingsplan:

Kontakt til potentielle medlemmer
Stiftende generalforsamling
Udarbejde skitse til foreningens strategi
Pr. og markedsføring

Stratega I/S   Maj 2018

www.stratega.dk