Ja, hvorfor gik han egentligt konkurs?

Det er jo altid de andre som går konkurs, heldigvis. Men når man læser den ugentlige liste over erhvervslivets – herunder ikke mindst håndværkets – mange konkurser, vil det utvivlsomt være en god ide at stoppe lidt op og spekulere over årsagen til dette store spild.

Han var da en flink fyr og han var sådan set en ganske dygtig svend. Ja, ja, han var da nok lidt af en drømmer, men det skal der jo også til osv. osv.

Så hvorfor gik det nu egentligt så galt?

Heldigvis er antallet af konkurser for øjeblikket svagt faldende hvilket kunne tyde på, at konjunkturernes gunst / ugunst indgår i forklaringen. Men hvor meget vægter konjunkturerne egentligt?

Næppe særligt meget. De kan udløse katastrofen, men de er næppe særligt ofte årsagen. Kan man klare sig i nedgangstider så ser fremtiden lys ud, siger man.

Derimod er der er ingen tvivl om, at mange der starter i de gode tider let kan få det svært når samfundsøkonomien går ned ad bakke.

Af det kan vi udlede, at det sjældent er konjunkturernes skyld. Vi er nødt til at se nærmere på firmaernes ledelser og deres forsømmelser.

Listen er forfærdende lang. Lad os tage de vigtigste i u-prioriteret rækkefølge: overdreven optimisme, tænker stadig som svend, ser medarbejdere som boddies og ikke som ansatte, manglende eller ringe viden om økonomi og ledelse, manglende planlægning, kan ikke kalkulere en fornuftig pris, underbyder sig selv for ikke at miste opgaven, for meget fokus på detaljer og dermed ringe overblik, angst for udgifter til markedsføring, dovenskab, uklare mundtlige aftaler, for stort fokus på golfbaner, manglende opbakning i familien, selvovervurderende, unødvendigt dyre etableringsudgifter, uerfarenhed og naivitet, manglende sikkerhedsstillelse fra kunder og manglende check af kunders betalingsevne, ser kunder som malkekøer og sidst men ikke mindst for snæver håndværksmæssig / faglig kompetence.

Vi lever og agerer i en benhård markedsøkonomi. Heldigvis. Men det betyder så også, at nogle overlever og andre går ned. Men lige trist er det jo og det kunne da være, at man trods de hårde vilkår kan gøre noget ved problemet. I hvert fald i nogle tilfælde.

Det er selvsagt ikke sådan, at vi blot kan overføre velfærdssamfundets tankesæt og system til erhvervslivet.

At prøve det vil utvivlsomt gøre alting meget værre. Så hvad er så løsningen? Kan der gøres noget?

Svaret er i al sin enkelthed rådgivning, rådgivning og atter rådgivning – samt vilje og evnen til at lære.

Og hvem skal så yde denne – relevante – rådgivning? Det skal:

Teknisk skole, svendens mester, kompetente og ansvarsbevidste bankrådgivere, brancheorganisationer, håndværker- og industriforeninger samt erfarne private konsulenter.

Selvom ansvaret altid ligger tungest på iværksætterens / lederens egne skuldre så er det i alles interesse, at der sker en relevant videns overførsel fra de erfarne til den dristige, men ofte også ofte alt for letpåvirkelige opstarter.

I Tyskland, som mange danske håndværkstraditioner som bekendt stammer fra, kræves der stadigvæk i mange fag udover den faglige uddannelse, at man har bestået en mesteruddannelse før man kan gå i gang som selvstændig. Det er uden tvivl særdeles klogt af tyskerne men det passer – desværre – nok ikke rigtigt til dansk tankegang.

Som det er nu vil den håbefulde unge håndværker ofte stå ganske uforberedt overfor den selvstændiges udfordringer. At forvente at folkeskolen kan uddanne iværksættere er naivt. Til gengæld bør man på de tekniske skoler give en basal indføring i praktisk virksomhedsdrift. Det har både den kommende mester og mestersvend god brug for. Når den nybagte svend forlader teknisk skole er det mesters ansvar at bygge videre på teknisk skoles indsats – altså prøve at inddrage svenden i hvad det vil sige at skulle sikre de ansattes månedsløn. Dette til glæde for sig selv og til gavn for fagets  og branchens fremtid.

Brancheorganisationer og Håndværker- og industriforeninger bør – evt. i samarbejde med fagforeningerne – udbyde attraktive mesterkurser. Til dette arbejde kommer man ikke udenom kvalificerede private konsulenter.