Persondataforordningen er det første vigtige skridt

…..husk nu at tage det alvorligt!

Det er vist efterhånden gået op for alle at EU´s nye databeskyttelsesforordning, GPDR, er trådt i kraft i Danmark igennem den såkaldte persondataforordning – ja der har været talt og skrevet så meget om de nye regler at man kan blive helt søsyg af det. Der er blevet informeret indgående om den nye forordning, som ikke altid er så let at forstå, og for mange små og mellemstore virksomheder er det en stor administrativ udfordring at leve op til de nye regler.

I de seneste par uger er vores indbakke blevet fyldt med mails fra alle mulige og umulige private aktører, som informerer om konsekvenserne af forordningen. De udbeder sig, som de skal, samtykke til fortsat at opbevare data om dig, men de fleste slutter med, at der ikke sker de store ændringer medmindre man selv aktivt gør indsigelse. Og hvor mange får taget sig sammen til at gøre det?

Baggrunden for forordningen er de seneste 10 års eksplosive vækst i digitale platforme og digitale kommunikationsmuligheder. Data om din og min adfærd og færden opsamles konstant og hele tiden og gemmes til videresalg eller til senere brug. De mest kendte eksempler på dette er Facebook og Google, men data opsamles overalt, hvor vi færdes i cyberspace, ikke mindst gennem vores brug af apps af enhver slags på vores Samsung, Huawei og iPhones smartphones.

Antallet af biler, der udsender og modtager data, er kraftigt stigende og snart vil alle biler vi kører rundt i være forbundet til internettet og direkte til bilproducenternes servere, der kan opsamle et utal af informationer om vores måde at køre på, hvor vi er, hvor langt og hvorhen vi kører og hvornår vores bil skal til service eller repareres. Hvem får adgang til disse informationer? Hvem ejer informationerne?

Ingen af os har en jordisk chance for at finde ud af, hvor og hvor meget der opsamles, hvad informationerne bruges til, hvem de sælges til og hvor de gemmes – og hvad værre er vi er blevet mere eller mindre immune overfor de potentielle farer for misbrug.

Pointen er at oplysninger om vores adfærd er blevet guld værd og en stadig større handelsvare i form af big data, som firmaer, reklamebureauer og politikere kan bruge og misbruge til at markedsføre deres produkter, vinde valgkampe og i det hele taget styre vores adfærd som private borgere – det er absolut overvældende og skræmmende. Vi har allerede set urovækkende eksempler på dette i den amerikanske valgkamp og Brexit afstemningen. Eksempler der alt for tydeligt illustrerer udfordringen for vores demokrati og for os som borgere.

Det er derfor positivt at der bliver sat fokus på denne problematik og at EU og medlemsstaterne forsøger at regulere området og øge datasikkerhed og databeskyttelse. Persondataforordningen er det første, om end besværlige skridt.

Der er ingen tvivl om at reglerne vil blive omgået- det har vi allerede set Facebook forsøge på ved at presse dig til at acceptere at de kan bruge dine data i reklameøjemed (hvis du da fortsat ønsker at anvende Facebook).

Udgangspunktet er at alle dine personlige data er dine, og ikke andres, at alle data der skabes gennem din adfærd, hvad enten det er på sociale medier, eller via computeren i din bil, er dine data og hverken Facebooks eller Peugeots, og det er dig der bestemmer, hvem der kan få adgang til dem!  Det er visionen, men det kræver vores allesammens aktive indsats og at vi tager stilling, hver gang vi siger ja til noget på internettet.

Så få nu alligevel kigget på alle de mails du har modtaget og overvej om du vil acceptere eller sige nej.