STRATEGA TILBYDER RÅDGIVNINGSFORLØB, SOM TILPASSES JERES BEHOV

VIRKSOMHEDS- ANALYSE OG VISION

En analyse, der munder ud i en forretningsplan, som synliggør hvad din virksomhed laver, hvilke behov den dækker, hvor virksomheden er på vej hen og hvilke initiativer der skal tages. Efter samtale og analyse får du en række anbefalinger, både på taktisk og strategisk niveau. En plan som synliggør Virksomhedens retning og mål for både medarbejdere og ledelse.

  Læs mere

LEDER- OG FIRMASPARRING

Ledersparring er én-til-én sparring. Vi sparrer med dig om dag-til-dag problemer, projekter og strategiske spørgsmål. Du forpligter dig ikke til noget. Du betaler kun for den hjælp du har brug for. Firmasparring er et samarbejde, hvor ledelsen med jævne mellemrum – eller efter behov – gør brug af Strategas rådgivere. Vi arbejder direkte med ledelsen, og takler spørgsmål i takt med at de opstår.

Læs mere

OVERRASK DINE KUNDER OG SAM-ARBEJDSPARTNERE

GENNEMGANG AF AB18 / ABR18 / AB18 FORENKLET

Der er tale om et  per-sonligt kursus på 3 x 3 timer over 3 dage.

1. gennemgang af AB 18 regelsættet, baggrund og indhold.

2.  Drøftelse af konkrete sager. Konflikter og løs-ninger

Underviseren er en erfaren jurist med byggejura som speciale.

Læs mere

  

FOREDRAG OG KURSER

Stratega tilbyder og udvikler kurser og foredrag som er tilpasset dine og din virksomheds behov. Fortæl os hvad du har behov for. Vi mener, at antallet af deltagere på de enkelte kurser ikke må være for stort, ellers falder udbyttet for deltagerne markant.   På byggeområdet til-byder vi  virksom-hedstilpassede kurser og foredrag om AB18 systemet.

 

 

FORENINGER

Ser man på organisations-
verdenen med et kritisk blik er det tydeligt, at mange foreninger med tiden får en tendens til at vende sig indad, dvs. væk fra deres oprindelige formål, medlemmerne. Dette sker umærkeligt, men en dag standser man op og må konstatere, at medlemmerne er væk, i hvert fald mentalt. Et ofte brugt begreb er disruption – og vi mener faktisk, at der er noget om snakken.  

Læs mere

Uanset hvordan vi samarbejder, så yder vi naturligvis 100% fortrolighed!