– Nye altaner på ældre beboelsesejendomme er populære i København. Desværre har kommunens tekniske forvaltning åbenbart alvorlige problemer med at følge med ved behandlingen af projekterne.

Ingen kan have noget imod, at kommunen, altså fællesskabet, foruden at vurdere byggeprojekter teknisk også vurderer det arkitektoniske i projektet. Bestemt ikke.

Der er ikke behov for grimme altaner, som skæmmer en smuk, evt. bevaringsværdig, beboelsesejendom fra for eksempel 1900.

Man havde, da nutidens København voksede frem, sans for proportioner og godt håndværk og det skal ikke ødelægges med grimme og billige løsninger.

Men man kan også overdrive sin kontrol og dermed sagsbehandlingstiden. De opstillede, ganske omfattende og præcise, regler skal selvsagt følges, og de firmaer, som har specialiseret sig i at levere altanløsninger, kender reglerne og respekterer dem naturligvis.

Der kan altid være grænsetilfælde som kræver dialog mellem parterne, men i de fleste tilfælde vil det nemt kunne afklares.

Når f.eks. en andelsboligforening har besluttet sig for at starte et altanprojekt, har gennemgået de forskellige tilbud, har fået udarbejdet et projekt og har sendt dette til kommunen for godkendelse, ja så glæder alle sig selvsagt til at komme i gang og få det obligatoriske oliventræ ud på den nye altan. Men hvad sker der så. Lad os tage et konkret projekt.  

Ejendommen er fra 1884 og registret som bevaringsværdig i klasse 3.

Sagsbehandlingen er som bekendt opdelt i to faser.

Den 28. marts 2019 indgav en forening på Nørrebro via det valgte altanfirma en gennemarbejdet ansøgning om opsætning af altaner mod gården.

Kan montering af altaner i det hele taget godkendes ud fra en æstetisk og arkitekturmæssig betragtning?

Den monteringstekniske del af projekt kommer først til behandling efter grønt lys for det arkitektoniske fra kommunen.

Forløbet af sagen ser – indtil dato – således ud:

Dato:                     Hvad:

28.03.19               Arkitektprojekt indsendt.

29.03.19               Kvittering fra kommunen med løfte om at vende tilbage inden tre uger, hvis der ønskes yderligere oplysninger. Der oplyses desuden et servicemål på 60 dage

24.06.19               Modtager mangelbrev fra kommunen. Svarfrist 26/08

12.07.19               Der Indsendes svar på mangelbrev

02.10.19               Nyt mangelbrev modtages. Svarfrist 02/12

10.10.19               Der Indsendes svar på mangelbrev.

21.11.19             Kommunen oplyser, at der nu kan gennemføres en nabohøring

Det plejer at være et godt tegn at der gennemføres en nabohøring. Erfaringen viser, at der så kun vil gå 6 – 8 uger før en godkendelse er på vej.

Så kan vi, efter at der er gået ca. 10 måneder, komme videre med den byggetekniske ansøgning og kun de højere magter ved hvor lang tid behandlingen af den vil tage og hvornår vi så kan få gang i selve arbejdet med at sætte altanerne op.

Det hører med til billedet, at de af kommunen rejste spørgsmål, bestemt ikke var tunge og komplicerede.F

Vi vil derfor anbefale, at den ansvarlige borgmester Ninna Hedeager Olsen sammen med den ansvarlige embedsmand i teknik- og Miljøforvaltningen arrangerer en hurtig og solid brainstorming og arbejder sig frem til en mere borgervenlig = især hurtigere, koncentreret sagsbehandling.

Servicemål som ikke overholdes, er intet værd.

29.11.2019.